Tarieven

 


Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die buiten de vergoeding van de verzekering vallen.

 

Behandeling oefentherapie Cesar in praktijk € 40,00
Behandeling oefentherapie Cesar aan huis € 56,50
Screening bij directe toegankelijkheid

(zonder verwijzing van huisarts/specialist)

€ 22,50

Intake en onderzoek (na verwijzing van huisarts/specialist) € 55,00
Intake en onderzoek (zonder verwijzing van  huisarts/specialist) € 41,50
Intake en onderzoek (na verwijzing aan huis) € 69,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek    € 64,00
Niet nagekomen afspraak   € 40,00
Houdingscheck   € 27,50
Verslaglegging aan derden (bijv. letselschade) € 64,00
Korte verslaglegging aan derden   € 35,00